Prečo som sa rozhodol kandidovať na primátora Hnúšte

Takto to zariadil život.

Milí Hnúšťania, za uplynulé dva roky sa udialo veľa vecí, o ktoré by som sa s Vami chcel v nasledujúcich riadkoch podeliť. Viete, že som v minulosti podporoval primátora Bagačku a snažil som sa mu pomáhať a zároveň realizovať svoje nápady. Mnohé sa podarili a v niektorých ma podporil aj samotný primátor. Nikdy som sa však voči nemu nesprával servilne (ako mnohí iní) a ak som mal výhrady k predkladaným materiálom, vystúpil som proti nim a hlasoval vždy podľa svojho najlepšieho svedomia.

Nepáčilo sa mi napríklad predkladanie predražených projektov, používanie financií mesta bez súhlasu zastupiteľstva, prejedanie peňazí na úkor investícií, niektoré personálne nominácie a nečinnosť v mnohých oblastiach (hoci v posledných mesiacoch pred voľbami sa zázračne ukazuje, že sa mnohé dá).

Podprahovo som vnímal aj to, že ma primátor postupne odsúval na druhú koľaj. Už som nebol delegovaný na žiadne rokovania, moje návrhy boli odsúvané, projekty, ktoré som realizoval boli zo strany mesta ignorované, poslanci, ktorých som považoval za primátorových ľudí, hlasovali proti mojim návrhom. Pochopil som, že primátor nemá záujem o aktívneho viceprimátora a všetky právomoci, ktoré nestíhal presúval radšej na prednostku úradu. Vadilo mi, že pravidelne dochádzalo k nedodržiavaniu zákonných lehôt na zvolávanie mestských zastupiteľstiev, dôležité materiály boli poslancom zasielané často iba pár hodín pred rokovaním, primátor sediaci súčasne na viacerých stoličkách nestíhal funkciu v Hnúšti, ale namiesto využitia viceprimátora delegoval všetky kompetencie na prednostku, o ktorej kvalitách nie som presvedčený a aj táto pozícia potrebuje zmenu.

V takejto situácii som nemal šancu čokoľvek presadiť a uvažoval som nad vzdaním sa pozície viceprimátora. Pozíciu poslanca som si chcel nechať vzhľadom na 856 ľudí, ktorí mi dali svoj hlas a nemohol by som ich sklamať. Trochu som rezignoval na dianie v Hnúšti a začal som si hľadať prácu, v ktorej by som stíhal základné povinnosti poslanca a zároveň sa naučil niečo, čo by mohlo byť v budúcnosti prospešné i pre naše mesto.

Najprv som nastúpil na pozíciu riaditeľa Domu seniorov v Donovaloch. Ten sa v čase môjho príchodu nachádzal v zlom stave, s klientmi, o ktorých bolo postarané nedbanlivo. Za veľmi krátky čas som sa dostal do problematiky a služby sme dostali na veľmi dobrú úroveň. Počet klientov sa zvýšil trojnásobne, svojich príbuzných nám do opatery zveril napríklad aj doc. Skladaný, prednosta II. Internej kliniky Rooseveltovej nemocnice v B. Bystrici, či známa osobnosť Elena Vacvalová. Je úžasné vidieť plody svojej driny v očiach spokojných klientov. Donovaly však boli drsné, niekedy nám pre snehovú kalamitu nedorazil tovar, inokedy zamestnanci. Práca s ťažkými prípadmi pri nízkom počte opatrovateľov bola únavná. Majiteľka zariadenia totiž odmietala prijať ďalších zamestnancov a investovať do nevyhnutných materiálov a ďalšieho zlepšovania.

To bol dôvod, prečo som sa rozhodol zúčastniť výberového konania na pozíciu hotelového manažéra v Hoteli Aquatermal v Dolnej Strehovej. Zanechal som po sebe prácu, s ktorou som bol spokojný, aj keď som sa neskôr dozvedel, že po mojom odchode sa úroveň zas znížila. Dozvedel som sa to od Hnúšťanov, ktorým som pomohol nájsť si v zariadení prácu a ostali tam i po mojom odchode.

 

Stále tvrdím, že budúcnosť Hnúšte a okolitého regiónu môže pozdvihnúť iba veľký investor s kvalitnými pracovnými miestami, alebo cestovný ruch, ktorý by potiahol aj malých podnikateľov a podporil rozvoj služieb. Preto mi príležitosť pracovať ako manažér v hoteli prišla ako dokonalý kúsok skladačky, ktorú som potreboval doplniť do svojich skúseností. V novej práci som sa stal súčasťou mladého tímu, ktorý som doplnil opäť o ľudí z Hnúšte – veď prečo sa neobklopiť ľuďmi, ktorých schopnosti človek pozná. Len veľká vzdialenosť od Hnúšte zabránila v tom, aby ich bolo oveľa viac. Som nesmierne vďačný za túto skúsenosť. Myslím, že som si aj vnútorne potreboval dokázať, že viem robiť aj niečo iné, ako politiku a že som sa vo vodách tvrdého boja o zákazníka a poskytovania služieb nestratil. Získal som nové kontakty a nestratil som sa ani v manažmente stredne veľkej firmy, akou hotel Aquatermal*** s viac ako 40 stálymi zamestnancami nepochybne je.

V lete 2017 som sa rozhodol z viacerých dôvodov vystúpiť z politickej strany Smer – SD a kandidovať za poslanca VUC za náš okres ako nezávislý kandidát. Pred voľbami som vydal podobné novinky. Nie kvôli voľbám – to že kandidujem tam nebolo uvedené – ale preto, že ich vydávam ako občasník pravidelne, aspoň raz za 1,5 roka, aby občania vedeli, aké aktivity per nich ako poslanec robím. V tom čase už ale vrcholilo pomalé tempo primátora, prešlapy pri projektoch, ktoré mesto stáli tisíce eur,  ignorácia dôležitých problémov a preto som v nich kritizoval mesto a čiastočne i primátora. Napísal som, že mesto nemá odvahu na viaceré potrebné rozhodné kroky a preto sa hýbeme dopredu omnoho pomalšie, ako iné mestá.

Ako reakcia na tieto moje kroky, kritiku v predošlých novinkách, vystúpenie zo Smeru a kandidovanie vo voľbách do VÚC ma primátor dva dni po voľbách odvolal z funkcie viceprimátora. Rozhodnutie primátora som prijal s úľavou i pochopením – zástupca primátora má primátorovi pomáhať, ja som však za viaceré predkladané veci zdvihnúť ruku nemohol, pretože som zložil poslanecký sľub, kde som sľúbil ochraňovať záujmy mesta a hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Je to už 10 rokov, čo sa usilujem meniť v Hnúšti veci k lepšiemu a som presvedčený, že neexistuje ani jeden zlý návrh, ktorý som dal a ani jedno hlasovanie, za ktoré by som sa musel hanbiť. Dlho som veril, že bude možné robiť zásadné zmeny z pozície viceprimátora, avšak mýlil som sa. Primátor Bagačka úzkostlivo drží všetky rozhodujúce právomoci vo svojich rukách. Pochopil som, že nie je v jeho záujme, aby bol niekto aktívnejší, ako on a rovnako to nie je ani v záujme iných poslancov. Preto ak niekto vyčnieva z radu, stane sa rýchlo nepohodlným a takým treba intenzívne hádzať polená pod nohy.

Michal Bagačka je výnimočný človek a v určitom období bol aj dobrým primátorom. Ak by takým ostal, nikdy by som proti nemu nekandidoval. V posledných rokoch je primátor zastávajúci dlhodobo viacero funkcií podľa môjho názoru pracovne vyhorený a veľkú časť kompetencií presunul na prednostku úradu, ktorá ich nezvládla. Hnúšťa preto nevyhnutne potrebuje zmenu a v poslednom roku to vnímam z rozhovorov s občanmi čoraz intenzívnejšie.

Je dobrý a najvyšší čas na veľké zmeny. Ak sa nám taká v Hnúšti podarí, budem rešpektovať pozície pána Bagačku ako nášho zástupcu v BBSK a Národnej rade SR a veľmi rád s ním budem opäť spolupracovať. Odľahčený od množstva práce, ktorú v Hnúšti pozícia primátora vyžaduje – verím, že využije na intenzívnejšiu prácu pre mesto a región v Banskej Bystrici a v Bratislave. A nepochybujem o tom, že si raz sadneme za spoločný stôl a uzná, že po 16 rokoch už bol čas prenechať priestor a vedenie mesta novým, mladším ľuďom. Pri všetkej úcte k seniorom, ktorú v sebe mám, si to myslím aj o mnohých poslancoch mesta a verím, že aj naši starší občania dajú hlas novým kandidátom. Pretože ak niečo nefunguje poriadne, niečo treba zmeniť.

Na záver tohto dlhého úvodníka sa mi dovoľte poďakovať všetkým Vám, ktorí ste ma presvedčili, aby som sa podujal kandidovať, ktorí ma nabíjate energiou každodennými slovami podpory a ktorí ste merali cestu navyše, aby ste sa podpísali pod moju kandidačnú listinu. Nesmierne si to cením a je to pre mňa obrovský záväzok.

Komentáre sú uzavreté.