Pozíciu viceprimátora prijímam s pokorou

Primátor Michal Bagačka ma 8.12.2014 vymenoval za viceprimátora mesta Hnúšťa.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že som v komunálnych voľbách získal ako poslanec najvyšší počet hlasov v meste Hnúšťa a dokonca aj v celom okrese Rimavská Sobota, vybral si ma primátor mesta Michal Bagačka za svojho zástupcu.

Funkciu prijímam s pokorou a bez veľkých emócií. Som vďačný ľuďom, ktorí ma do tejto funkcie zvolili tým, že mi dali najviac hlasov. Inak sa vôbec nič na mojej práci nemení, akurát očakávam širšie mantinely, v ktorých sa pri práci pre mesto budem môcť pohybovať. Dohodli sme si s p. primátorom právomoci a oblasti, ktorým sa chcem venovať, okrem bezpečnosti to je hlavne kultúra a cestovný ruch, kde treba poriadne zabrať. V prípade neprítomnosti primátora sa ho budem usilovať v plnej miere zastúpiť v rozsahu svojich kompetencií, stretávať sa s občanmi mesta a flexibilne riešiť ich problémy.

Okrem tejto pozície budem ako viceprimátor aj členom Mestskej rady. 8. decembra sa nám podaril aj v tejto oblasti ďalší krok k tomu, aby sme spolu vytvárali moderné mesto a nebáli sa ísť do nových výziev. Po 4 rokoch „poslancovania“ som pochopil, že reprezentačne zložená Mestská rada zo starších zaslúžilých poslancov vlastne nemá význam, pretože nikde mesto reálne nereprezentuje. Preto som pri politických rokovaniach presadzoval jej zloženie z mladých ľudí, ktorí dajú mestskej rade nový „drive“. Presadil som dokonca, aby strana Smer prepustila jedno kreslo v mestskej rade mladým, nezávislým poslancom. Ochota na tento krok je dobrým signálom, že to najbližšie 4 roky bude o dobrej spolupráci všetkých poslancov. Vekový priemer mestskej rady sme znížili z predošlých 54 na 38 rokov a teraz nás čaká práca, aby sme toto rozhodnutie obhájili.

Ešte raz mi dovoľte poďakovať za každý hlas, ktorý som dostal a v prípade potreby sa na mňa môžete obrátiť aj na lebeda.roman@gmail.com.

Komentáre sú uzavreté.