Poďakovanie a odkaz občanom mesta

Poďakovanie poslanca MsZ v Hnúšti Romana Lebedu a odkaz občanom mesta.

 

Vážení Hnúšťania, milí priatelia. Moja reakcia na voľby prichádza trochu neskôr, pretože som si potreboval po náročnej kampani oddýchnuť a rovnako aj premyslieť, čo ďalej a okrem poďakovania vysloviť aj niekoľko myšlienok, ktoré vnímam a ktoré z kampane vyplynuli.

Rozhodnutie občanov prijímam s veľkou vďačnosťou, pokorou a rešpektom, pretože obhájiť takýto výsledok bude veľmi ťažké, ale prijímam túto výzvu a som pripravený tvrdo pracovať. Získal som hlas každého tretieho voliča a ďakujem za každý jeden z nich, pretože dáva mne a môjmu volebnému programu tak silný mandát, ako ešte v histórii mesta nikto nemal.

Zvolený tím kolegov poslancov považujem za kvalitný, opäť sme výrazne omladli a všetci poslanci oproti roku 2010 budú tiež pracovať so silnejším mandátom (získali väčšie počty hlasov). Teším sa na pokračovanie starých i nové spolupráce.

Blahoželám zvolenému primátorovi mesta a verím, že bude taký, akého som spomínal v rozhovore pred voľbami: „Mal by to byť múdry človek so skúsenosťami a kontaktmi, s veľkým srdcom a citom pre spravodlivosť. Aby tí, čo makajú, boli odmenení a tí, čo sa flákajú a intrigujú, pokarhaní.“

Primátor mesta dostal menší (celkový i percentuálny) počet hlasov ako pred štyrmi rokmi. Občania dali najavo, že si vážia jeho prácu, chcú kontinuitu, ale zároveň očakávajú aj zmeny v oblastiach, ktoré nefungujú a zodpovedne prehlasujem, že sám budem takéto zmeny iniciovať. Rovnako budem žiadať ďalšie úspory na chode mesta a ich presun do investičných akcií, aby poslanci mohli napĺňať svoje volebné programy a sľuby voličom. Vzhľadom na silné mandáty poslancov sa nebojím povedať, že budeme spoločne žiadať presun všetkých zákonných kompetencií z rúk úradníkov do rúk volených predstaviteľov.

Veľa sa hovorí aj o pozícii viceprimátora. Táto pozícia bola bohužiaľ za uplynulé volebné obdobia degradovaná na osobu bez kompetencií, i výkonu. Bez ohľadu na to, kto bude viceprimátorom, musíme hovoriť o jasnom vymedzení a rozšírení právomocí viceprimátora mesta, tak ako to je v štandardných slovenských mestách.

Obrovskou výzvou v tomto období je preto pre mňa rozvoj cestovného ruchu. Musíme sa rozhodnúť, či chceme ísť koncepčne do jeho budovania, alebo byť len priemyselnou základňou severu okresu. Primátor mesta dosiahol mimoriadne úspechy na poli nových pracovných príležitostí a ďalšie čoskoro prídu. Treba sa ale jasne opýtať občanov, či chcú mať z mesta iba základňu technicky vzdelaných ľudí pre priemysel a ľudí s nižšou kvalifikáciou, alebo chcú domov pritiahnuť mladých ľudí za novými možnosťami podnikať, alebo pracovať v oblasti služieb. Toto je vec, ktorá sa nedá vybudovať za krátke obdobie a ak do toho chceme ísť, treba sa rozhodnúť okamžite. Bude to vyžadovať tím kvalitných ľudí, financie a plnú podporu od primátora mesta.

História si nebude pamätať jednotlivých poslancov volebných období, ale primátorov áno. Myslím, že primátor mesta by bol určite nerád, keby sa o ňom v budúcnosti, keď bude v iných mestách cestovný ruch prinášať ovocie, o ňom hovorilo ako o otcovi mesta, počas ktorého éry tento segment v Hnúšti úplne zakrpatel a už sa nepostavil na nohy.

Toľko moje prvé pocity po voľbách a myšlienky, ktoré mi víria hlavou. Našťastie je trochu času, kým začneme nové volebné obdobie, aby som si ich správne zoradil a usporiadal.

Ďakujem všetkým bývalým kolegom, ktorí už nekandidovali, alebo neboli zvolení, za uplynulú spoluprácu. Vzdávam úctu neúspešným kandidátom za to, že našli odvahu a išli do volebného súboja a verím, že ich záujem o veci verejné bude trvať aj napriek neúspechu. Som vďačný aj priateľom z Tisovca, Klenovca a ďalších, ktorí mi držali palce a pomáhali mi a osobnostiam (Robert Madej, Peter Mináč, Stanka Zvarová, Milan Migaľa, Júlia Krnáčová), ktoré ma verejne podporili v kampani.

Neuvažujem tak, že som sám dostal 856 hlasov, ale že sa mi podarilo spojiť 856 ľudí v meste s jedným odkazom, čo sa ešte v histórii mesta žiadnemu poslancovi nepodarilo. Ten odkaz znie, že chceme od miestnej politiky ešte viac ako doteraz, chceme byť hrdí na svoje mesto, už nikdy sa nechceme hanbiť za chyby našich predstaviteľov. Už nie sme skupina rodín, ktorá sa prisťahovala do mesta za prácou z rôznych kútov a nemá k sebe žiaden vzťah, ako to bolo pred 50-timi rokmi. Už je tu nová generácia Hnúšťanov, ktorá sa chce spájať za dobré veci a žiť v modernom meste.

Čaká nás veľa práce a budem k tomu potrebovať vašu podporu aj naďalej.

Ešte raz ďakujem.

Roman Lebeda

P.S. Na úplný záver by som na tomto mieste rád vyvrátil dezinformáciu, že sa môj otec ako zvolený poslanec chystá vzdať funkcie v prospech iného kandidáta, resp. že už sa vzdal. Táto informácia je úplný výmysel, otec, MUDr. Ladislav Lebeda si rovnako ako ja ctí hlasy svojich voličov a svoj mandát bude uplatňovať počas celého funkčného obdobia.

Komentáre sú uzavreté.