Odpočet práce viceprimátora mesta R. Lebedu

Na pozícii viceprimátora mesta pôsobím od januára 2015. Aj keď to v politike nie je zvykom, rozhodol som sa primátorovi, poslancom mesta a občanom predložiť odpočet práce, ktorú som za uplynulé obdobie 15 mesiacov vykonal.

Odpočet práce zástupcu primátora mesta Hnúšťa PhDr. Romana Lebedu za obdobie 2/2015 – 4/2016

Na úvod musím poznamenať, že funkcia viceprimátora mesta bola pred mojim nástupom do funkcie síce vykonávaná mojim predchodcom v rámci požiadaviek mesta na viceprimátora, avšak bez masívnejšej vlastnej iniciatívy. Za svoje som si preto zobral, že budem vyvíjať iniciatívu predovšetkým v oblasti kultúrneho a spoločenského života, pritiahnutia nových, zaujímavých osobností a interpretov do mesta, zorganizovaní športových a kultúrnych podujatí a v neposlednom rade i v aktivite pre rozvoj cestovného ruchu – teda vo všetkých dôležitých oblastiach, ktorými ma písomne poveril primátor mesta. Je to práca mimoriadne náročná na čas i cez víkendy i na financie. Takmer každé pracovné stretnutie a organizácia akcie je spojená s množstvom finančných nákladov – na telefón, s využitím vlastného vozidla, pohonné hmoty, pracovné obedy, honoráre, ubytovanie a stravovanie umelcov, príprava programu pre umelcov a sponzoring podujatí.

V nasledujúcich riadkoch sú zhrnuté moje najdôležitejšie aktivity od nástupu do funkcie zástupcu primátora, väčšina z nich nad rámec bežných povinností viceprimátora. Neuvádzam v nich desiatky pracovných stretnutí s občanmi a podujatí, na ktorých som bol poverený zastupovaním primátora ani v priemere 30 pripomienok a podnetov občanov mesačne, ktoré riešim so zamestnancami mesta a mestských organizácií, len vo výnimočných prípadoch interpeláciami na mestských zastupiteľstvách. Neuvádzam ani účasť na zasadnutiach odborných komisií mesta, ktorých síce nie som členom, ale snažím sa ich čo najpravidelnejšie zúčastňovať, aby som mal podrobný prehľad o dianí v meste, prípadne v komisiách prekonzultoval vlastné aktivity v konkrétnych oblastiach. Okrem toho dôrazne plním sľub občanov a pravidelne minimálne 1x týždenne informujem o svojich aktivitách a dianí v meste prostredníctvom sociálnych sietí, internetu a mestských novín.

Zoznam aktivít zástupcu primátora v roku 2015:

(aktivity, ktoré som realizoval prostredníctvom občianskeho združenia Horná Rimava sú uvedené šikmým písmom)

 • Pracovné stretnutie s konateľom Mestskej investičnej spoločnosti ohľadom nedostatočného osvetlenia medzi priemyselným parkom a vrátnicou, osvetlenie bolo o niekoľko dní zrealizované.
 • Žiadosť na riaditeľa Technických služieb Ing. Báboľa o doplnenie svetelného bodu na križovatku ulíc 1. Mája a Daxnerovej (odbočka ku Slobodárni), osvetlenie bolo doplnené.
 • Príprava programu Dní mesta 2015 na základe poverenia primátora mesta vzhľadom na blížiaci sa odchod riaditeľa MsKS z funkcie do dôchodku, návrhy programov, doplnenie nedele ako celého ďalšieho dňa Dní mesta určeného pre mladé rodiny (v minulých rokoch boli v nedeľu iba bohoslužby).
 • Niekoľko rokovaní s občianskym združením Zubačka Tisovec ohľadom realizácie Detského vláčika, objednávky dopravných jázd, časy jázd. Rokovania s autobusovým prepravcom ohľadom dopravenia cestujúcich druhej jazdy z Tisovca do Hnúšte.
 • Pomoc pri organizácii Dňa krivých zrkadiel – dňa detí s mentálnym postihnutím v areáli Mestskej knižnice.
 • Návrh na nový prieskum trhu v rámci dodávania tonerov do tlačiarní pre Mestský úrad – vďaka prieskumu trhu sa cena nákupu tonerov znížila v niektorých prípadoch až o 30% a ročnú úsporu mesta v tejto oblasti vďaka tomuto návrhu odhadujem na približne 2-tisíc eur.
 • Dni mesta 2015 – v piatok prejav – pietny akt pri pamätníku JFR, v sobotu sprevádzanie talianskej delegácie: výlet ozubnicovým parným vlakom z Tisovca do sedla Zbojská a späť, obed v sedle Zbojská, Klenovec priehrada, sedlo Chorepa, streľba z paintballových zbraní. (Z vlastných zdrojov som financoval vstupenky na vláčik a streľbu z paintballových zbraní). V nedeľu sa uskutočnili podľa plánu dve vydarené jazdy parným vlakom (približne 300 rodičov a detí), kde som sponzoroval lístky pre 2 chudobné rodiny s deťmi a guľáš pre členov o.z. Zubačka, ktorí vláčik pre Hnúšťu realizovali.
 • V mesiaci jún začali trojmesačné prípravy na realizáciu podujatia Nočný beh mesta Hnúšťa a hudobného koncertu, rokovania s firmami zabezpečujúcimi pódium, ozvučenie, svetlá, nafukovací oblúk a časomieru pre bežcov, rokovania so sponzormi, zástupcami siete Ticketportal, rokovanie so zástupcami polície, angažovanie hudobných skupín, stravovania a ubytovania, prenájom plôch, šatní, súkromnej bezpečnostnej služby, zabezpečenie potrebného elektrického príkonu, rokovania s Obvodným úradom, VÚC a Dopravným inšpektorátom ohľadom trasy pretekov, spustenie online registrácie bežcov, zabezpečenie organizačného personálu, predpredaj lístkov, plagáty, promovanie podujatia v okresoch R. Sobota, Revúca, Lučenec, Poltár, Detva a Brezno.
 • 2x rokovanie v Bratislave s predstaviteľmi Asociácie športových klubov Inter Bratislava ohľadom odkúpenia starých sedačiek pre amfiteáter v Hnúšti za dojednanú sumu 1 euro/kus. Cena za takúto sklápaciu sedačku s opierkou a pevnou kovovou konštrukciou sa pohybuje od 25 eur vyššie. Pri 291 kusoch sedačiek, ktoré sme zakúpili ide o úsporu pre mesto v sume minimálne 7 000 eur.
 • Spolu s primátorom mesta koordinácia prevozu sedačiek z Bratislavy do Hnúšte – väčšia časť vďaka spoločnosti Purstav, vykladanie sedačiek. Dohodnutie a koordinácia prevozu druhej časti sedačiek vďaka spoločnosti Ján Ulický – Fantastic v bežnej autobusovej linke a následný prevoz sedačiek z autobusovej stanice do priestorov amfiteátra na terénnom aute s úložným priestorom
 • Organizácia Nočného behu mestom – okrem Dní mesta najväčšej športovo-kultúrnej akcie v Hnúšti v roku 2015. Ulicami mesta bežalo na trase dlhej 4,2 kilometra 122 bežcov z celého Slovenska. Podujatie v roku 2016 zaradili do kalendára dôležitých bežeckých podujatí na Slovensku. Vďaka dôvere sponzorov sme ocenili až 36 bežcov v kategóriách muži do 39 rokov, muži nad 39 rokov, muži nad 60 rokov, 10 najlepších mužov z Hnúšte, 5 najlepších žien z Hnúšte, 3 najlepší pretekári z okolia Hnúšte, 5 najmladších pretekárov a špeciálne ceny – spolu v hodnote 1600 eur. Moderátorom podujatia bol redaktor športovej televízie DiGi Sport Matúš Lukáč. Tu je potrebné zdôrazniť, že Nočný beh mesta Hnúšťa nie je podujatím občianskeho združenia Horná Rimava, ale významným podujatím mesta Hnúšťa, pretože sa na ňom finančne významne podieľa mesto Hnúšťa, jedným z hlavných sponzorov je primátor mesta Michal Bagačka, na akcii sa podieľajú takmer všetci podnikatelia z Hnúšte a takmer všetci poslanci mestského zastupiteľstva nejakým spôsobom prispeli k organizácii akcie v rámci svojich možností. III. ročník (2016) plánujeme zorganizovať v centre mesta.
 • Organizácia sprievodného hudobného koncertu – na pódiu na futbalovom štadióne sa predstavilo 5 hudobných skupín, priestor dostala aj hudobná skupina z Hnúšte a hudobná skupina z Brezna, v ktorej spieva speváčka z Hnúšte. Publikum počas vyvrcholenia večera tvorilo približne 1 200 divákov. V Hnúšti sa po prvýkrát v 20-ročnej histórii kapely predstavila najznámejšia punkrocková hudobná skupina Slovenska Iné Kafe a odohrala 70-minútový koncert. Počas celého podujatia nedoško k žiadnym komplikáciám, výtržnostiam, ani narušeniu verejného poriadku. Vďaka aktivačným pracovníkom mesta bola plocha po koncerte už dopoludnia uprataná. Z podujatia vzniklo niekoľko stoviek fotografií od dvoch fotografov a 4-minútový videoklip od režiséra Randy Colda, ktorý natáča videoklipy napríklad i pre svetoznámu skupinu Helloween.
 • Zakúpenie slovenskej vlajky o rozmeroch 3 x 2 metre a jej potlač nápisom Hnúšťa na reprezentáciu mesta na športových podujatiach (z vlastných zdrojov). Vlajku požičiavam občanom mesta na rôzne menšie i väčšie športové podujatia – naposledy reprezentanti Gymnázia Mateja Hrebendu na MS v bedmintone na Malte a taekwondista Damien Frgolec na pretekoch v Bosne a Hercegovine, v mesiaci máj 2016 putuje do Poľska, kde Hnúšťu budú reprezentovať 6-ti bežci na pretekoch v obci Wleň (súčasť partnerského regiónu Lwowek Slaski) – preteky sa každoročne konajú na počesť Michala Fludera in memoriam, otca súčasného predsedu okresu Lwowek Slaski Marcina Fludera. Tento rok sa koná 25. ročník pretekov o dĺžke 10 kilometrov. Následne v mesiaci jún 2016 putuje vlajka na Majstrovstvá Európy vo futbale do francúzskych miest Bordeaux, Lille a Saint Etienne, kde svoje zápasy odohrá slovenská futbalová reprezentácia.
 • Zastupovanie primátora na troch stretnutiach s mladými aktívnymi ľuďmi v Hnúšti, ktoré zorganizovala Agentúra pre rozvoj Gemera a bola to akási predpríprava mladých ľudí v meste na založenie Mládežníckeho parlamentu.
 • Pracovné stretnutie s koordinátormi rekonštrukcie hradu Muráň a kaštieľa v Jelšave ohľadom spolupráce na rekonštrukcii historického kamenného mosta v Maši.
 • Pracovné stretnutie s riaditeľom Povodia rieky Slaná ohľadom súhlasu s vyčistením okolia historického kamenného mosta v Maši a spolupráce na projekte záchrany mosta.
 • Organizácia jednodňovej brigády – čistenie okolia historického kamenného „tureckého“ mosta v Maši – očistenie od náletových drevín a odpadkov, kvôli blížiacemu sa termínu návštevy statika.
 • Prizvanie odborníka na statiku Ing. Kohúta zo spoločnosti Prodis, ktorá sa zaoberá statikou historických a sakrálnych stavieb na obhliadku historického kamenného mosta, obhliadka mosta a rokovanie s Ing. Kohútom – výsledkom bude statický posudok a návrh realizácie záchranných prác na moste, ktorý nám má byť doručený v mesiaci máj 2016. Keďže most nie je majetkom mesta Hnúšťa a mám záujem na záchrane mosta, posudok budem financovať z vlastných zdrojov (odhadom 300 eur).
 • Zastupovanie primátora mesta v jeho kancelárii počas týždennej doby jeho hospitalizácie, vedenie októbrového rokovania mestského zastupiteľstva v čase neprítomnosti primátora.
 • Príprava a kontrola realizácie značenia parkovacích miest na uliciach Nábrežie Rimavy (pred panelákom č. 445 a pri ZŠ J.F.Rimavského) a vo vnútrobloku na ulici 1. Mája na základe niekoľkých požiadaviek občanov, za spolupráce s Mestskou políciu, Technickými službami, p. Šuttom a aktivačnými pracovníkmi.
 • Príprava a organizácia besedy so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom, autorom bestsellerov s názvom Šlabikár šťastia. Súčasťou besedy bolo hudobné vystúpenie finalistu súťaže (skončil na konečnom 2. mieste) Juraja Hnilicu a krst básnickej zbierky Vesmírne odrezky padajúcich hviezd básnikom Jánom Martonom pred takmer vypredanou kinosálou. Na pódiu dostal priestor aj spisovateľ z Hnúšte Matej Kubaliak (umelecké meno Prema Leo). Vstupné bolo len symbolické – 3 euro, poslanci mesta Hnúšťa a sponzori Nočného behu mali rezervované miesta zdarma. Z vlastných zdrojov som sponzoroval ubytovanie a stravovanie umelcov.
 • Organizácia besedy s názvom Hľadanie stratených svetov s najznámejším slovenským historikom Pavlom Dvořákom, ktorý vo veku 78 rokov zavítal do Hnúšte na viac ako 3-hodinovú diskusiu pred takmer vypredanou kinosálou. Sám PhDr. Dvořák uviedol, že toľko divákov v sále ešte nikdy nemal. Vstupné na podujatie boli symbolické 2 eurá, ktoré pokryli honorár a cestovné pre p. Dvořáka. Z vlastných zdrojov som financoval stravu a ubytovanie pre p. Dvořáka a vystúpenie skupiny historického šermu.
 • Sponzoring a porotcovanie na súťaži Miss Gymnázia M. Hrebendu Hnúšťa (kozmetika v hodnote 70 eur).
 • Angažovanie Róberta Miklu na pozíciu vedúceho detského divadelného súboru v Hnúšti, sprostredkovanie stretnutia s riaditeľkou MsKS, ktorá o túto pozíciu niekoľko týždňov nemala záujemcu. Róbert Mikla vyštudoval tvorivú dramatiku a viedol niekoľko detských súborov pri ZUŠ v Žiari nad Hronom a Ličartovciach. Honorár vedúceho súboru je rovnako vysoký, ako honorár vedúceho divadelného súboru dospelých (20 eur za skúšku). Obom sú preplácané navyše cestovné náklady.
 • Aktivity spojené zo začiatkom tvorby koncepcie cestovného ruchu v Hnúšti, dva výstupy na Sinec – prehliadka možností budúceho náučného chodníka a cyklochodníka, prejdenie trasy Marie Széchy medzi Brezinou a Kyjaticami – prehliadka možností budúceho náučného chodníka, prejdenie trasy Poproč – Polom – sedlo Brezina – prehliadka možnosti budúcej cyklotrasy, rokovania s organizáciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, zriadenie Pracovnej skupiny pre rozvoj cestovného ruchu v Hnúšti a jej prvé zasadanie.
 • Vyúčtovanie projektov Nočný beh mesta Hnúšťa na VÚC. Príprava projektu o.z. Horná Rimava na VUC – Nočný beh mesta Hnúšťa 2016 a príprava projektu o.z. Horná Rimava na VUC – Záchrana historického mosta v Maši – odovzdanie projektov. Niekto môže namietať, že ide o prípravu projektov občianskeho združenia, nie mesta Hnúšťa, ale všetky projekty sa realizujú v meste Hnúšťa a pre občanov mesta Hnúšťa. Nočný beh sa volá Nočný beh mesta Hnúšťa, nie Nočný beh občianskeho združenia a reprezentuje v prvom rade naše mesto. Z prípadnej záchrany historického mosta a jeho využitia v cestovnom ruchu budú ťažiť podnikatelia v meste Hnúšťa, nie dobrovoľníci z občianskeho združenia.
 • Niekoľkodňové zahraničné pracovné cesty do partnerských miest – Lwowek Slaski – Poľsko (2x) a Dobruška – Česká republika (1x).
 • Iniciatíva pri získavaní bicyklov pre dopravné ihrisko namiesto tých, ktoré nám ukradli – osobne som od občanov zabezpečil a priviezol na Mestskú políciu 5 ks bicyklov.
 • Vydanie magnetky na chladničku s motívmi mesta Hnúšťa v počte 300 ks – zber a výber vhodných fotografií, komunikácia s ich autormi, zadanie práce a vyplatenie grafických prác, zadanie výroby magnetiek do tlače, distribúcia a predaj.

Zoznam aktivít zástupcu primátora v roku 2016 (január – apríl):

  • Zariadenie a otvorenie kancelárie zástupcu primátora. V prvom štvrťroku som prijal 28 občanov mesta s rôznymi problémami a pripomienkami (výrub stromov v Mariássyho záhrade, bezpečnosť mamičiek v Mariássyho záhrade, Hačava – rekonštrukcia toaliet, kultúrneho domu, Hačava – organizovanie stretnutia rodákov, súťaž o historickú fotografiu, web stránka mesta, stretnutie so zástupcami zjazdovej cyklistiky, stretnutie ohľadom cyklobusu, stretnutie ohľadom vláčika na Dni mesta, stretnutie k organizácii charitatívneho podujatia Na kolesách proti rakovine v Hnúšti, návšteva detí zo Špeciálnej školy, čierna skládka a poškodená cesta v časti Maša, stretnutie ohľadom organizácie cestovateľského festivalu v Hnúšti, niekoľko rokovaní s náčelníkom MsP ohľadom bezpečnosti v meste, ale i ohľadom požičiavania bicyklov z dopravného ihriska na účely cykloturistiky, rokovanie o možnosti zapojenia JK Excel madon do CR v Hnúšti, 2 rokovania o možnosti výstavby Domova dôchodcov v Hnúšti, rokovanie s konateľom Mestskej investičnej spoločnosti ohľadom možnosti využitia priemyselnej zóny pre cestovný ruch, zriadenie Pamätnej izby priemyslu v Hnúšti a mnohé ďalšie).
  • Záchrana historických fotografií mesta Hnúšťa formou súťaže – spustenie súťaže o historickú fotografiu, výzva občanom do miestnych novín. Podarilo sa nám zdigitalizovať viac ako 250 historických fotografií. Finálové fotografie využijeme pri tvorbe turistického informačného centra a zrealizujeme výstavu najkrajších fotografií, aby sa dostali i k občanom, ktorí nevyužívajú internet.
  • Príprava a organizácia podujatia – premietanie dokumentárneho filmu Železník o histórii ťažby železa v regióne, sponzoring podujatia (vstupné zdarma).
  • Účasť na 1. zasadnutí mládežníckeho parlamentu v Hnúšti, motivácia mládežníkov.
  • Pracovné stretnutie k organizácii súťaže Miss Hnúšťa, jej obnovenie po 12 rokoch.
  • Pracovné stretnutie s o.z. Zubačka Tisovec k opätovnej realizácii jazdy vláčika pre rodiny s deťmi na Dni mesta.
  • Príprava publikácie o M. Hrebendovi – prepis a oprava textov, zalamovanie, grafické úpravy, príprava na tlač (publikácia bude vydaná a financovaná pod hlavičkou o.z. Horná Rimava).
  • Pracovná cesta s detským divadelným súborom Kukátko do relácie Teleráno, príprava programu pre deti v Bratislave (prehliadka historického centra a katakomb pod Dómom sv. Martina, prehliadka Bratislavského hradu).
  • Pracovné stretnutie s komisiou k výberu finálových fotografií súťaže o najkrajšiu historickú fotografiu mesta, spracovanie fotografií, spustenie hlasovania na Facebooku.
  • Spolupráca na spustení občianskej aktivity – vedomostného kvízu Pub Quiz.
  • Prejav a zastupovanie primátora počas Dňa učiteľov.
  • Pracovné stretnutie k realizácii projektu cyklobusu a cyklotrás.
  • Pomoc so získaním interpreta pre súťaž Talenty z Nábrežia, účasť v porote.
  • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu historickú fotografiu, ocenenie súťažiacich (ceny v hodnote cca 350 eur z vlastných zdrojov).
  • Účasť v porote Miss, sponzoring podujatia.
  • Príprava rekonštrukcie prehnitých súčastí ihriska Klokočova, lakovanie lode (na vlastné náklady).
  • Príprava návštevy partnerského mesta v mesiaci máj a reprezentácie mesta Hnúšťa v behu na 10 km najlepšími bežcami z Hnúšte na Nočnom behu mesta Hnúšťa v minulom roku. Výjazd sa uskutoční v dňoch 6.-8.mája 2016 a zúčastní sa ho najlepší Hnúšťan z pretekov z roku 2014 Tomáš Antal, najlepší dvaja Hnúšťania v kategórii do 39 rokov z roku 2015 (M. Štefánik, M. Kradlák), najlepší Hnúšťan v kategórii nad 39 rokov v roku 2015 M. Šagúľ a najlepšia ženská bežkyňa z Hnúšte v roku 2015 Z. Slatinská.
  • Návrh programu počas Dní mesta 2016 pre delegácie z partnerských miest.
  • Stretnutie so zástupcom spoločnosti Domov pre seniorov Golden Age, ktorí prevádzkujú Domov pre seniorov so 120 lôžkami v obci Liptovská Ondrašová, zorganizovanie stretnutia s primátorom mesta, obhliadka objektu Školskej 144, pracovný obed (na vlastné náklady).
  • Vypracovanie Stratégie vytvorenia turistického informačného strediska v meste Hnúšťa, niekoľko desiatok pracovných stretnutí počas prípravy.
  • Pracovné stretnutie k pripravovanej charitatívnej akcii Na kolesách proti rakovine v Hnúšti.
  • Zazmluvnenie kapiel Elán revival a Zoči Voči na Nočný beh mesta Hnúšťa 2016, zazmluvnenie vystúpenia skupiny LA GIOIA na jesenný koncert v kinosále MsKS.
  • Medzi čoraz pravidelnejšie aktivity patrí venovanie odborných publikácií pre knižnicu a charitatívna činnosť – zber šatstva a hračiek pre chudobné deti, ktoré odovzdávame miestnej detskej lekárke na distribúciu do chudobných rodín.

Ďalší sponzoring

Od viceprimátora sa vo zvýšenej miere očakáva, že bude sponzorovať podujatia, plesy, jednotlivcov, aktivity škôl, komunitných centier, športovcov a občianskych združení. Aj napriek tomu, že plat viceprimátora, ktorý dorazí na môj účet je 175 eur som podporil aj niekoľko ďalších drobných aktivít:

2015

Ples učiteľov a ples športovcov – ceny do tomboly v hodnote 100 eur
Komunitné centrum Hnúšťa – príprava pekných Vianoc pre deti – 20 eur
Finančná podpora ZŠ Nábrežie Rimavy a MŠ Klokočova v rámci Nádácie R. Zmajkovičovej – 30 eur
Taekwondo športovec Damian Frgolec – súťaž v Prahe – 35 eur
Magnetky pre deti na Halloweensky sprievod mestom – 30 eur
Štartovné na turnaj v thajskom boxe pre Hnúšťanov M. Kocku, Z. Ladikovú a J. Goliana – 30 eur
Futbalový turnaj dobrovoľných hasičov v Hnúšti – prenájom športovej haly – 35 eur
Činnosť detského speváckeho súboru Zboríkovci – 30 eur
Zájazd kadetiek Volehbalového klubu Iskra na turnaj v Českej republike – 35 eur

2016

Reprezentovanie mesta talentovanou L. Kaločaiovou v Litve – 30 eur
Vizualizácia budúceho turistického informačného centra – 130 eur
Statický posudok k záchrane historického mosta – (odhad) 300 eur
Sponzoring súťaže Miss Hnúšťa – 100 eur
Sponzoring plesov – športovcov a učitelov – 100 eur
Ceny do súťaže o najkrajšiu historickú fotografiu 350 eur
Vydanie knihy o Matejovi Hrebendovi – ?
Sponzoring premietania filmu o histórii banskej ťažby – 100 eur

Uvedený zoznam aktivít a sponzoring podujatí uvádzam z jednoduchého dôvodu – plat viceprimátora mesta Hnúšťa v sume 175 eur (ide o sumu 250 eur, ale 175 eur je suma, ktorá mi dorazí na účet po odvedení povinných odvodov), ktorý mi schválili poslanci pri nástupe do funkcie považujem za neadekvátny vykonanej práci. Okrem toho je očividné, že všetky financie venujem na aktivity v meste, z príjmu viceprimátora si nič nenechávam.

Program pre partnerskú delegáciu z Talianska

Program pre partnerskú delegáciu z Talianska

Detský vláčik 2015

Detský vláčik 2015

Pietny akt počas Dní mesta 2015

Pietny akt počas Dní mesta 2015

Beseda so spisovateľom Baričákom, básnikom Martonom a spevákom Hnilicom

Beseda so spisovateľom Baričákom, básnikom Martonom a spevákom Hnilicom

Finalista ČS má Talent J. Hnilica v jednej z našich škôl

Finalista ČS má Talent J. Hnilica v jednej z našich škôl

Beseda s najznámejším slovenským historikom P. Dvořákom

Beseda s najznámejším slovenským historikom P. Dvořákom

Nočný beh mesta Hnúšťa

Nočný beh mesta Hnúšťa

Nočný beh mesta Hnúšťa

Nočný beh mesta Hnúšťa

Stretnutia s mládežníckym parlamentom v Hnúšti

Stretnutia s mládežníckym parlamentom v Hnúšti

Čistenie okolia historického kamenného mosta

Čistenie okolia historického kamenného mosta

Značenie nových parkovacích miest

Značenie nových parkovacích miest

Deti z Hnúšte v relácii Teleráno na TV Markíza

Deti z Hnúšte v relácii Teleráno na TV Markíza

Iniciatíva pri zháňaní bicyklov pre dopravné ihrisko

Iniciatíva pri zháňaní bicyklov pre dopravné ihrisko

Podpora športovca D. Frgolca (Taekwondo)

Podpora športovca D. Frgolca (Taekwondo)

Vytvorenie vlajky mesta a zapožičiavanie občanom a klubom na športové podujatia

Vytvorenie vlajky mesta a zapožičiavanie občanom a klubom na športové podujatia

Premietanie filmu o histórii banskej ťažby v regióne

Premietanie filmu o histórii banskej ťažby v regióne

Sprostredkovanie umelca R. Miklu pre súťaž Talenty z Nábrežia (bez nároku na honorár)

Sprostredkovanie umelca R. Miklu pre súťaž Talenty z Nábrežia (bez nároku na honorár)

Vytvorenie súveníru - magnetky mesta Hnúšťa

Vytvorenie súveníru – magnetky mesta Hnúšťa

Spolupráca pri podujatí Deň krivých zrkadiel

Spolupráca pri podujatí Deň krivých zrkadiel

Dohodnutie výmeny športovcov s partnermi z Poľska

Dohodnutie výmeny športovcov s partnermi z Poľska

Angažovanie umelca R. Miklu ako vedúceho detského divadelného súboru v Hnúšti

Angažovanie umelca R. Miklu ako vedúceho detského divadelného súboru v Hnúšti

Angažovanie umelca R. Miklu ako vedúceho detského divadelného súboru v Hnúšti

Angažovanie umelca R. Miklu ako vedúceho detského divadelného súboru v Hnúšti

Sobášenie a vítanie detí do života

Sobášenie a vítanie detí do života

Iniciatíva pri štartovaní projektu cyklobusu

Iniciatíva pri štartovaní projektu cyklobusu a rozvoji turizmu

Získanie 291 ks sedačiek na amfiteáter za cenu 1 euro/kus

Získanie 291 ks sedačiek na amfiteáter za cenu 1 euro/kus. Mesto ušetrilo viac ako 7-tisíc eur

Iniciatíva v oblasti cestovného ruchu, vytvorenie stratégie otvorenia turistického infocentra

Iniciatíva v oblasti cestovného ruchu, vytvorenie stratégie otvorenia turistického infocentra

Na záver musím konštatovať, že tieto moje aktivity sa stretli s podporou občanov mesta, avšak aj so závisťou v radoch poslancov. Niektorí poslanci, ktorí sú dlhodobo brzdou rozvoja mesta sa snažia všemožnými spôsobmi komplikovať moju prácu. Ich mená a aktivity proti rozvoju mesta postupne zverejním aj na tomto webe.

Verím, že sa Vám zhodnotenie mojej činnosti páčilo a ak by ste mali záujem nejako sa zapojiť, budem rád, ak ma oslovíte na e-mailovej adrese lebeda.roman@gmail.com.

Roman Lebeda

Komentáre sú uzavreté.