Dvojročné odmeny putovali na detské ihrisko

Približne 300 eur som venoval na oplotenie a nátery detského ihriska na Klokočovej ulici.

Na konci roka 2012 si poslanci MsZ v Hnúšti jednohlasne odhlasovali jednorázovú odmenu vo výške 400 eur za dvojročnú prácu nad rámec svojich povinností. Myslím si, že oprávnene. Poslanci dostávajú plat iba za zasadnutia MsZ, ale každý z poslancov svoju prácu vykonáva 7 dní v týždni. Hovorí s občanmi, tlmočí ich podnety na rokovaniach, pravidelne rieši pracovné veci pre mesto vo svojom voľnom čase. Ak sa suma 400 eur znížená o dane a odvody (približne 300 eur) vydelí 24 mesiacmi, za ktoré si poslanci odmenu udelili, mesačne si každý prilepšil o približne 13 eur, takže nešlo o žiadne premrštené sumy.

Ja som sa tieto odmeny v súlade s predvolebným sľubom rozhodol v roku 2013 venovať na detské ihrisko na Klokočovej ulici. Pripojil som ich k financiám, ktoré sme získali z projektu a od mesta a boli využité na nákup nových náterov a vybudovanie oplotenia. Stavebný materiál na ukotvenie plotenia sponzorsky venovala firma Bautrade – Grigorij Šamin.

ihrisko_klok1

ihrisko_klok2

Komentáre sú uzavreté.