Narodil som sa 7. apríla 1983 v Hnúšti – Likieri, rodičom, ktorí bývali „na dvadsiatke“ v areáli nemocnice. Vyrástol som na Klokočovej ulici a po 4 rokoch ZŠ som nastúpil na osemročné gymnázium, boli sme prví „osemroční“ prváci. Počas môjho štúdia dostalo gymnázium meno Gymnázium Mateja Hrebendu. Dnes sú z mojich spolužiakov úspešní inžinieri, manažéri, právnici i lekári, no za štúdiom a prácou museli odísť ďaleko od rodnej Hnúšte. Ja som na 5 rokov odišiel do Prešova, kde som na filozofickej fakulte vyštudoval politológiu. Štúdium som ukončil titulom PhDr. – doktor filozofie. Titul v bežnom živote používam len v nevyhnutných prípadoch a na úradných dokumentoch.

Pôsobenie na úrade BBSK

roman vucV roku 2006 som ako čerstvý absolvent vyhral výberové konanie na pozíciu asistenta predsedu, neskôr hovorcu Banskobystrického samosprávneho kraja. Z tejto pozície som mohol ovplyvňovať aj podporu pre svoje rodní mesto a nikdy som nezabudol, odkiaľ som prišiel. S poslancami BBSK Struhárom, Mináčom a Bagačkom sme boli silný tím a v rokoch 2006-2009 sa nám podarilo do Hnúšte, Klenovca a Tisovca dostať desiatky menších, či väčších investícií. Bol som pri tom, keď sa rozhodovalo o rekonštrukcii budovy Gymnázia M. Hrebendu, novej palubovky v telocvični, novej počítačovej učebne. V roku 2007, keď chceli v Hnúšti v rámci racionalizácie siete škôl zrušiť hnúšťanskú odbornú školu SOU som loboval za jej zachovanie. Škola dodnes funguje ako SOŠ. Stál som aj pri rozhodnutiach, aby župa finančne podporovala DEDESO, aby došlo k preklasifikovaniu cesty z Brezna cez Tisovec a Hnúšťu do R. Soboty na cestu I. triedy, vďaka čomu v súčasnosti práve prebieha k rekonštrukcii úseku v horskom sedle Zbojská.

horna rimavaV rokoch 2006 a 2007 som bol členom komisie, ktorá rozhodovala o prideľovaní finančných prostriedkov. Ako hrdý Hnúšťan som presadzoval projekty hnúšťanských organizácií a združení. Potvrdiť to môžu Slovenský zväz včelárov, o.z. Athéna, FK Iskra Hnúšťa, Mestské kultúrne stredisko, VK Iskra Hnúšťa a ďalší, ktorí v tom čase získali finančné prostriedky. Vždy som podporoval aj okolité obce a podujatia v regióne Hornej Rimavy.

V roku 2007 sme s priateľmi založili občianske združenie Horná Rimava, aby sme mohli prispieť k rozvoju nášho regiónu. Zorganizovali sme desiatky kultúrnych a športových podujatí pre mladých ľudí. V rokoch 2007 a 2008 som vydával regionálne noviny Rimavská dolina a spolupracoval som s obľúbeným regionálnym portálom Echoviny.sk.

vuc rl1Ako asistent i hovorca som získal množstvo kontaktov, navštívil som azda všetky mestá a obce kraja a v každom nám chceli ukázať, čo vzácne doma majú. Okrem kontaktov na predstaviteľov samospráv som získal i množstvo skúseností zo všetkých oblastí života samosprávy i budovania cestovného ruchu.

Cez Brusel do Národnej rady SR

V roku 2010 som dostal ponuku pracovať v tíme poslankyne Európskeho parlamentu Kataríny Neveďalovej ako poradca a na Hnúšťu som opäť nezabudol. V máji 2010 som zorganizoval prednášku europoslankyne na mojej škole, Gymnáziu M. Hrebendu. Vďaka tomu sa dve študentky zúčastnili návštevy Európskeho parlamentu v Bruseli na náklady europoslankyne. V roku 2011 som prijal ponuku pracovať ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a na tejto pozícii pôsobím dodnes.

Poslanec MsZ v Hnúšti, boj proti kriminalite

IMG_1987V novembri 2010 ma občania mesta Hnúšťa zvolili za najmladšieho poslanca Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. Vyslovil som záujem o pozíciu predsedu Komisie ochrany verejného poriadku, ktorá pôsobí preventívne v oblasti kriminality a úzko spolupracuje s aktivitami mestskej polície. Namiesto zasadania v kancelárii, sa komisie pravidelne konajú priamo v teréne, kde zisťujeme skutočný stav vecí a následne ako poslanec tlmočím požiadavky Komisie na mestskom zastupiteľstve. Dozeráme na poriadok a bezpečnosť v meste, riešime kamerový systém a pracovisko, ktoré kamery sleduje, bezpečnosť detí na našich cestách a prechodoch. Hovoríme o problematike túlavých psov a čiernych skládok. Žiadame nové kamery, bezpečné chodníky, dopravné značky, spomaľovače, funkčné osvetlenie. Zriadili sme vysunuté pracovisko mestskej polície v problémovej časti mesta Kolónia a presadili zvýšenie počtu členov MsP. Pôsobíme i preventívne, spolupracujeme s mestskou políciou pri prednáškach na školách a prevádzke dopravného ihriska. Zaviedli sme preventívne opatrenie na kúpalisku – systém náramkového depozitu, vďaka ktorému sme obmedzili vstup vandalov a občanov s nedostatočnou hygienou. To všetko sú veci, ktoré aktívnou činnosťou smerujú k lepšiemu, dôkazom čoho je neustále klesanie kriminality v Hnúšti.

Lacnejší chod mesta a úradu

Rovnako aktívny som v mestskom zastupiteľstve. Ťažko je zhrnúť niekoľko najdôležitejších vecí, ktoré som za uplynulé volebné obdobie urobil. Prioritou bola bezpečnosť, čisté mesto a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi. Môj prvý poslanecký návrh smeroval k úspore finančných prostriedkov, keď poslanci schválili obmedzenie počtu členov komisií, vďaka čomu došlo k ročnej úspore vo výške 2,7 tisíc eur. Po 4 rockoch môžme konštatovať, že sme vďaka tomu ušetrili už takmer 11-tisíc eur. Rovnako zodpovedne som pristupoval aj k úsporám v mestskom rozpočte. Kritizoval som ceny, za ktoré mestský úrad nakupoval tonery do tlačiarní a moje tvrdenia potvrdila aj správa Hlavnej kontrolórky mesta, ktorá konštatovala porušenie zákona o verejnom obstarávaní v roku 2012. Počas svojej kandidatúry som deklaroval, že sa v prípade zvolenia vzdám svojich celoročných odmien za prácu poslanca v prospech budovania detských ihrísk v meste (viac tu).

Nekompromisne k neplatičom

skolska 144Ako predseda dozornej rady som sa nekompromisne som sa postavil k rozhodnutiu vysťahovať dlhoročných neplatičov z bytovky na ulici Školskej 144 (tzv. Hasičská). Nepomohol plač, ani vyhrážanie sa skupiny neplatičov, ktorí prišli na mestské zastupiteľstvo. Bytovka bola staticky narušená, hygienická kontrola preukázala, že tu ďalej nemôžu žiť ľudia. Obyvatelia už takmer 10 rokov nemali nájomné zmluvy a ešte dlhšie neplatili. Tí, ktorí odmietli odísť dobrovoľne, museli odísť na základe súdneho rozhodnutia za asistencie polície. Rovnako pristupujeme aj k ďalším neplatičom v nájomných bytoch v správe Mestského bytového podniku.

Boj za ceny tepla v bytových domoch i školách

Ako predseda dozornej rady Bytového podniku som aj ostro vystúpil proti politike spoločnosti, ktorá je v Hnúšti monopolným dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. V roku 2013 som dovtedy kritizoval ceny tepla, až kým nedošlo k vysvetľujúcej kampani spoločnosti. V nej konateľ spoločnosti uviedol, že ceny tepla v Hnúšti sa vďaka splateným investíciám už ďalej zvyšovať nebudú. Budem stáť naďalej na strane občanov a akékoľvek nedodržanie prísľubov budem napádať a zverejňovať. Nebojím sa kritizovať ani kolegov poslancov, s ktorými mám korektné vzťahy, ak si neplnia svoju prácu v dozorných orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Čisté a pekné kúpalisko

kupaliskoNa Komisii ochrany verejného poriadku sme po niekoľkoročných problémoch s vandalmi na kúpalisku v spolupráci so správcom kúpaliska podporili a presadili zavedenie systému tzv. depozitu, ktorý musí každý návštevník kúpaliska zaplatiť pred vstupom do areálu. Depozit je vo výške 5 eur a v prípade poškodenia mestského majetku depozit prepadne. Zaviedli sme prísny prevádzkový poriadok proti občanom, ktorí nemajú základné hygienické návyky. Tieto opatrenia výrazne eliminovalo návštevy neprispôsobivých na kúpalisku. Kúpalisko je čisté, každý rok ho dopĺňame o nové prvky a atrakcie a nezvyšujeme cenu vstupného.

Priestor pre mladé rodiny s deťmi

ihrisko1V roku 2013 sa mi podarilo v rozpočte presadiť investíciu pre detské ihrisko na Klokočovej ulici v Hnúšti, ktoré sme dokončili, osadili sme nové prvky, šmýkačky, lavičky, domčeky a hojdačky. Celé ihrisko je oplotené, aby sme zvýšili bezpečnosť detí. V roku 2014 pripravujem rekonštrukciu ihriska na ulici 1. mája, ktoré po rokoch postupne schátralo. Ihrisko dostane nové nátery, oplotenie, lavičky, baskebalové koše i prvky pre deti. To všetko za minimálnu investíciu finančných prostriedkov (do detského ihriska na Klokočovej sa investovalo z prostriedkov mesta iba 2 000 eur).

Viac kultúry v meste

Stal som sa najväčším kritikom práce Mestského kultúrneho strediska a dodnes tvrdím, že pri šikovnom menežmente môže byť kultúry v Hnúšti viac. V poslednom období som zaznamenal postupné zlepšovanie práce MsKS. Rovnako sa sám angažujem v organizovaní kultúrnych podujatí. Doteraz najväčším bol koncert skupiny Desmod v roku 2012.

Čo sa nepodarilo:

Na mieste je popri úspechoch uviesť aj veci, s ktorých realizáciou nie som spokojný. V prvom rade je to cestovný ruch. Mesto, ani mestskí poslanci neprejavili záujem masívne investovať do rozvoja turizmu v Hnúšti. Pravda je taká, že na väčšie investície nie sú prostriedky. Nepodarilo sa zrealizovať prestavbu kruhovej križovatky pri Tescu. Tento problém však nie je v našich silách jednoznačne vyriešiť. Nepodarilo sa získať financie z grantov na rekonštrukciu Petrivalského vily. Nepodarilo sa zaviesť kvalitnejšie manažérske riadenie na Mestské kultúrne stredisko, aj keď úroveň práce (aj po mojom tlaku) stúpla. Mojim tajným snom je urobiť turistickú atrakciu a miesto pre oddych z kamenného mosta pri Maši.

Mesto ide dobrým smerom

Za uplynulé takmer 4 roky, kedy plním funkciu poslanca rozhodne musím konštatovať, že mesto vykročilo dobrým smerom. Darí sa nám udržiavať zamestnanosť v priemyselnom parku, prichádzajú noví drobní investori. Máme nové, kvalitné cesty, nové chodníky, budujeme parkoviská. Máme nové námestie, aj napriek niektorým problémom. Máme nové detské ihriská. Vynikajúco funguje športová hala, kúpalisko, zlepšila sa činnosť Technických služieb. Uzatvárame  zdedené problémy Mestského bytového podniku, tvrdo ideme po krku neplatičom, byty novým nájomníkom prideľujeme prísne, vždy na dobu určitú vo výške max. 3 mesiace. Zlepšili sa podmienky pre šport, o niečo aktívnejšia je kultúra. Venujeme zvýšenú pozornosť každej ulici.

Počas svojej kandidatúry som deklaroval, že sa v prípade zvolenia vzdám svojich celoročných odmien za prácu poslanca v prospech budovania detských ihrísk v meste (viac tu).

Svoj záväzok som dodržal, odmeny si poslanci odsúhlasili iba raz – v roku 2012. Tie svoje som po zdanení venoval na výstavu detského ihriska na Klokočovej ulici. Okrem toho poberám ako poslanec aj odmenu za zasadnutie zastupiteľstva vo výške 44 eur. Z týchto peňazí po zdanení venujem všetko, čo sa mi zvýši – teda 33 eur – na projekt, ktorý som si nazval 33 eur na dobrú vec, čiže ich venujem na všetko možné v Hnúšti, čo považujem za dobrú vec. Mohol som tak podporiť mamičky, ktoré si svojpomocne chceli vytvoriť priestor na oddych s deťmi, na výstavbu klziska, reflexných prvkov pre dôchodcov i individuálnym osobám, ktoré sa ocitli v núdzi. Niektoré z nich budem zverejňovať práve v rubrike 33 eur na dobrú vec.

Súčasťou rubriky je aj formulár, v ktorom môžete požiadať o jednorázový príspevok na nejakú dobrú vec v Hnúšti, podujatie, športovú aktivitu, alebo aj deťom, či osobám, ktoré sa ocitli v núdzi NIE VLASTNÝM pričinením. Môžete žiadať pre seba, alebo aj pre svojich známych, teda mi nejakým spôsobom odporučiť, kde by mojich 33 eur išlo na dobrú vec. Za každý podnet ďakujem a upozorňujem, že rozdeľujem peniaze, ktoré som si ako poslanec mesta zarobil svojou prácou a preto ich pridelenie je mojim subjektívnym rozhodnutím. 33 eur nie je veľa a určite sa stane, že nebudem môcť všetky žiadosti uspokojiť. Verím však, že to neuspokojení žiadatelia pochopia. Ak uvedú kontakt, budem ich informovať o uspokojení, prípadne neuspokojení ich žiadosti.

Z Bratislavy späť do Hnúšte

Teší ma záujem občanov o veci verejné, teší ma každý podnet a každá otázka, na ktorú môžem odpovedať pozitívne – áno, robíme na tom. Popri práci v Bratislave, ktorá je mojim živobytím, je práca poslanca skutočným koníčkom, aj keď je pre mňa komplikované a nákladné dochádzať na každé mestské zastupiteľstvo, komisiu a pracovné stretnutia. Aj preto som sa v roku 2014 rozhodol odsťahovať z Bratislavy späť do Hnúšte a za prácou do Bratislavy dochádzať len niekoľko dní v mesiaci. Nie je pravda, že Hnúšťa je zlé miesto na život, to záleží len od fantázie každého z nás. Veľmi sa teším z nových možností, ktoré mi veľké mesto nedalo. Z výraznej úspory času, benzínu a jednoduchého parkovania. Z ľudí, ktorí sa na ulici navzájom zdravia, z priateľov všade okolo. Z jednoduchého a lacného prístupu k športu, k turistike, k životu v prírode. Z bezvetria v mestečku medzi horami, z ranného výhľadu na Sinec. Veľmi by som sa chcel naučiť jazdiť na koni a znovu hrávať futbal a paintball. Aktivizovať mladých v Hornej Rimave a organizovať ešte viac podujatí. A tešiť sa z vlastnej zeleniny v záhrade, chutnej vody (tá bratislavská i bystrická chutí inak) a kvalitného chleba bez konzervačných látok. To všetko je pre mňa domov v Hnúšti.

Isteže, život v malom meste má aj svoje nevýhody, klebety, závisť a intrigy. Po 14 rokoch keď som prakticky sústavne žil mimo Hnúšte (vysoká škola v Prešove, práca v Banskej Bystrici a Bratislave) som rozhodne ochotný to risknúť.

Pozíciu viceprimátora som prijal s pokorou

V komunálnych voľbách v roku 2014 som získal od občanov Hnúšte 856 hlasov, čo je historicky najviac hlasov na pozíciu poslanca mesta. Zvíťazil som v 5 zo 6 volebných okrskoch môjho volebného obvodu (s výnimkou miestnej časti Hačava s prevažne rómskym obyvateľstvom). Najviac hlasov som získal i spomedzi všetkých volebných obvodov v celom okrese Rimavská Sobota. Je to pre mňa veľký záväzok a som veľmi vďačný všetkým občanom, ktorí mi dali svoj hlas.

Na základe tohto výsledku som sa stal viceprimátorom mesta. Pozíciu som prijal s pokorou a odhodlaním ešte viac pracovať a v tomto článku nájdete odpočet množstva činností, na ktorých som pracoval v rokoch 2015 – 2016:

Odpočet práce viceprimátora mesta R. Lebedu

Ocenenie Srdce na dlani a koniec predsedníctva v združení Horná Rimava

V decembri 2016 som za svoju činnosť s mladými dobrovoľníkmi v občianskom združení Horná Rimava dostal prestížne ocenenie Srdce na dlani za 10-ročnú činnosť s dobrovoľníckymi komunitami v Banskobystrickom kraji. Túto cenu každý rok udeľuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Som na toto ocenenie veľmi hrdý, ale zároveň vo mne vyvolalo pocit, že by som takúto radosť mal dopriať aj iným Preto som sa rozhodol prenechať predsedníctvo v združení niekomu novému.

Po 10 rokoch som vedenie v júni 2017 odovzdal novej predsedníčke. Jej meno je Marianna Balašková a členovia združenia si ju jednohlasne zvolili za moju nástupkyňu.

Okrem pracovných povinností na pozícii viceprimátora Hnúšte som chcel dať priestor novým ľuďom. Mal som už pocit, že som už mladým ľuďom v združení odovzdal všetko, čo som vedel. Uvedomil som si to po získaní ocenenia Srdce na dlani za svoju dobrovoľnícku prácu, že to už lepšie nebudem vedieť robiť. Som presvedčený, že v takom okamihu by človek mal uvoľniť miesto niekomu novému a držať sa silou mocou stoličky, keď mám toho veľa a mám šikovných nástupcov, odmietam. Takúto politiku nikdy nebudem raziť a každý by mal vedieť, kedy odísť.

10 rokov práce v združení – to nie sú však len moje výsledky, ale práca celého kolektívu takmer 200 ľudí, ktorí sa počas desiatich rokov v združení vystriedali. Výsledky musia zhodnotiť ľudia, pre ktorých to robíme. Som však hrdý, že sa nám podarilo vytiahnuť mladých z krčiem a od počítačov do prírody a naučili sme ich venovať sa dobrovoľníckym aktivitám pre iných.

Turistické infocentrum je úspešným projektom

Hneď po nástupe do funkcie primátora som sa pustil do prípravy založenia turistického informačného centra, pripravil som koncepciu, ktorá riešila nové infocentrum, spolu s riaditeľkou MsKS sme začali rekonštruovať priestor vestibulu kultúrneho domu pre tento účel. Podarilo sa ho dokončiť a otvoriť v júni 2016. Okrem turistických informácií a predaja suvenírov si môžete prenajať bicykel, alebo využiť služby cyklobusu. Infocentrum je určené rovnako pre domácich obyvateľov, ako aj návštevníkov. Infocentrum funguje skromne, bez dodatočných nákladov. Vzhľadom na to, že sa nachádza v kultúrnom dome, nevykazuje nároky na energie, zamestnancom je každý rok študent na absolventskej praxi, takže ani personál nás nič nestojí. Turistické infocentrum funguje prakticky bez nákladov, aj keď mesto Hnúšťa každý rok prispieva niekoľko sto eur na výrobu nových suvenírov a rozširovanie služieb infocentra.

Viac informácií o infocentre i o službe cyklobusu nájdete tu.

Informácie o mojich aktivitách nájdete na novej fanpage: Roman Lebeda – postrehy z Malohontu

Každý rok vo výške 1 338 mnm – na najvyššom vrchu nad Malohontom, Klenovskom vepri – trávim jednu magickú augustovú noc s výhľadom na svetlá dedín a miest celého regiónu, s padajúcimi meteormi nad hlavou. Po rokoch prežitých vo veľkých mestách som tu, na skalách vysoko nad korunami stromov, našiel svoj pokoj v duši.

Práve tu som urobil nejedno dôležité rozhodnutie. Aj v auguste 2017 sa tak stalo. Tu som sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v politickej strane a ísť kandidovať za poslanca BBSK za okres, ktorý ležal podo mnou – okres Rimavská Sobota – ako občiansky, nezávislý kandidát. Práve tu hore som sa rozhodol založiť i novú fanúšikovskú stránku na Facebooku, aby som sa s vami podelil o všetky krásy, ktoré náš región má a sú málo známe.

A aj keď vzniká krátko pred voľbami, nová stránka nemá byť iba stránka politická. Sám sa za politika nepovažujem a cítim sa viac ako občiansky aktivista. Nezriedka stojím na strane občanov proti úradníkom aj napriek tomu, že som viceprimátorom mesta – a teda politikom. Mojim životným mottom je latinský citát – Aequa Durant Semper – Spravodlivé veci trvajú večne. Vždy, pokiaľ sú občania v práve, budem stáť za nimi a som rád, že sa na mňa obracajú s množstvom vecí, ktoré nevedia sami vyriešiť, lebo im v tom bráni tvrdosť zákonov, lenivosť úradníkov a závisť ľudí.

Okrem občianskych a verejných tém tam pridávam množstvo zaujímavostí z regiónu Gemer – Malohontu, jeho prírodné krásy, históriu i zaujímavých, dobrých ľudí. Verím, že Vás stránka zaujme, aktívne sa zapojíte do diskusií a pripojíte svoje postrehy a nápady.

Dostanete sa na ňu kliknutím sem.

BUDEM STÁŤ AJ ZA VAMI, alebo nová výzva – voľby do zastupiteľstva BBSK

Koniec augusta ma trochu potrápil, zaskakoval som za dovolenkujúcich kolegov v novej práci – mal na starosti celý aquapark a hotel, cez telefón a maily organizoval Nočný beh a koncert a do toho sa rozhodol, že za 7 dní skúsim vyzbierať 400 podpisov. Veľa som toho veru nenaspal. Podpisov sme nakoniec zohnali takmer tisíc, aj vďaka dobrým priateľom a rodičom, ktorí ma podporujú. Chcem sa im aj takto verejne poďakovať. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa podpísali pod moju petíciu a umožnili mi ísť kandidovať ako nezávislému kandidátovi, keďže už nie som členom žiadnej politickej strany.

A prečo si myslím, že by som bol dobrým poslancom VÚC za okres Rimavská Sobota? Viac ako 4 roky som pracoval ako asistent predsedu a hovorca BBSK. Podrobne poznám chod úradu, všetkých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK i celý kraj, osobne sa poznám s väčšinou poslancov VÚC a s desiatkami primátorov a starostov. V rokoch 2006-2011 som sa zúčastnil všetkých rokovaní krajského parlamentu a prešiel s vtedajším županom Milanom Murgašom väčšinu miest a dediniek nášho kraja. Môžete sa spoľahnúť, že viac o problémoch v kraji nevie takmer žiadny iný kandidát a ani drvivá väčšina kandidátov na župana. Na to, aby sa podarilo vylobovať pre náš región čo najviac, sú kontakty nevyhnutné. Buď ste iba jedným zo 49 poslancov, alebo ste poslancom, ktorý reálne vie vďaka svojim kontaktom aj niečo vybaviť. Verím, že sa tam za náš okres dostanú ľudia, ktorí dokážu urobiť viac, ako chodiť rečniť na dedinské oslavy a klásť vence.

Rozhodol som sa, že svoje rokmi budované kontakty v kraji a politike by som mohol skúsiť pretaviť nielen v prácu pre ľudí v Hnúšti, ale pre náš celý okres. Veď mám toľko kamarátov z Tisovca, Klenovca, Brezova, Bane, Hrachova, či Rimavske Soboty, ktorí mi hovoria – „príď urobiť niečo aj k nám – škoda, že aj my nemáme takého aktívneho poslanca“.

Ak sledujete moju prácu v Hnúšti, určite viete, že nie som sľubotechna, čo má reči len pred voľbami, ale že tvrdo maká celé 4 roky mandátu. A čo je ešte dôležitejšie, že nedovolím, aby politici robili z ľudí hlupákov, aby s nimi zametali. V Hnúšti nám chceli zatrhnúť hudobné koncerty, aktuálne krútim hlavou nad snahou zakázať budovanie psieho útulku v Rimavskej Sobote. Bohužiaľ obmedzenosť niektorých ľudí je nekonečná. Za ľudí, ktorí chcú zmeniť náš región k lepšiemu sa treba postaviť a ja to vždy rád urobím. A to bude aj heslo mojej kampane. Ak sa to podarí – BUDEM STÁŤ AJ ZA VAMI.