Nekompromisne k neplatičom

Po nástupe do funkcie poslanca MsZ v Hnúšti som sa rozhodol uchádzať sa o funkciu predsedu Komisie ochrany verejného poriadku. Práve bezpečnosť a poriadok v meste s výraznou časťou neprispôsobivých občanov slušných ľudí trápi najviac. 

V tejto pozícii som sa rozhodol riešiť z hľadiska bezpečnosti problematickú bytovku na ulici Školskej 144. Obyvatelia bytovky známej aj ako „Hasičská“ boli roky postrachom celej Kolónie a časti miestnej časti Hliny, často komplikovali aj výjazdy hasičov zo susediacej hasičskej stanice.
Problém sa roky neriešil. Obyvatelia bývali bez nájomných zmlúv a nájomné neplatili aj viac ako 10 rokov. Dlh k januáru 2011, keď som nastúpil do funkcie poslanca už presiahol 1,8 milióna Sk. A keď na rokovanie mestského zastupiteľstva prišiel kvôli tomuto problému aj okresný riaditeľ hasičov Marek Laššák, rozhodol som sa nečakať s ďalším riešením. Poďakoval som p. Laššákovi, že prišiel na rokovanie a dodal som: „Nie je možné, aby niekto obýval mestský majetok, neplatil nájom, devastoval ho a ešte komplikoval prácu ľuďom, ktorí zachraňujú životy a majetok iných.“
Vtedajší konateľ Bytového podniku Ing. Juhaniak súhlasil s mojim názorom riešiť problém nekompromisne. „Vďaka poslancom Lebedovi a Golianovi som mohol konať rázne, pretože som cítil podporu zastupiteľstva,“ povedal vtedy pre TASR konateľ MsBP Ing. Juhaniak. Posudky statika i hygieny konštatovali, že bytovka ďalej nie je vhodná na bývanie. Bola odpojená od vody a elektriny, v okolí sa pohybovali potkany, pivničná časť bola zaplavená vodou a splaškami. Zázrak, že neprepukla žiadna epidémia.
Ešte v roku 2011 sme listom požiadali obyvateľov bytovky, aby sa vysťahovali vzhľadom na absenciu nájomných zmlúv a nevyhovujúce podmienky na bývanie, ktoré potvrdil statik i hygienik. Obyvatelia nemali žiadne platné nájomné zmluvy, preto nevznikol nárok poskytnúť im náhradné ubytovanie. Dúfal som, že časť sa roztratí po rodinách v rámci mesta, časť mesto opustí úplne. Jedna rodina sa vysťahovala hneď, ostatné odmietli. Ako sme si už zvykli – poznajúc svoje práva, ale povinnosti nie – prišli obyvatelia v júni 2011 na mestské zastupiteľstvo. Poslanci však neustúpili a podporili našu aktivitu deložovať týchto nájomníkov. V druhej polovici roka 2011 prebiehalo deložovanie rodiny za rodinou za asistencie polície hneď, ako sme získali súdne rozhodnutie. V roku 2012 bola už bytovka na ulici Školskej 144 prázdna.

O tom má byť politika. Nebáť sa – konať rázne, spravodlivo a neobzerať sa, čo na to povedia médiá, alebo Brusel. Som poslanec v meste Hnúšťa a mojou povinnosťou je pozerať sa na záujmy občanov, ktorí ma zvolili, nie na záujmy ľudskoprávnych organizácií a neprispôsobivých neplatičov.

Celé to znie ako dokonalý príbeh so šťastným koncom, bohužiaľ treba priznať, že tomu nie je celkom tak. V prvom rade mesto svojou dlhoročnou nečinnosťou prišlo zbytočne o cca 60-tisíc eur. To nájomné už nikdy nedostane späť. Mementom, čo sa stane, ak s neporiadnikmi nekonáme rázne, ostala zničená budova, ktorú pravdepodobne čaká zbúranie a pozemky pod ňou mesto bude môcť odpredať na výstavbu rodinných domov. Druhou rovinou je to, kam deložovaní občania odišli. Väčšina z nich sa totiž posunula len o niekoľko ulíc ďalej – síce na úplný okraj mesta, ale do areálu nemocnice, kde im jej súkromný vlastník ponúkol ubytovanie. Proti tomu sme ako poslanci ale nemohli nijak zasiahnuť a v súčasnosti iba podnikáme drobné kroky, ako zachovať kvalitu bývania slušných ľudí na ulici Sládkovičovej, ktorá susedí s ich novým bydliskom na okraji mesta.

 

Postup mesta ocenil aj riaditeľ hasičov

Vysťahovanie neprispôsobivých obyvateľov bytovky na Školskej 144 ocenil aj okresný riaditeľ Hasičského a záchranného zboru Marek Laššák. Budova HaZZ v Hnúšti totiž priamo susedí so spomínanou bytovkou a hasičom spôsobovali problémoví obyvatelia bytovky veľké ťažkosti. „Do áut a dokonca aj do samotných príslušníkov HaZZ hádzali skaly, neraz sa stalo, že na ceste hrali futbal a odmietali umožniť prejazd hasičskému autu, ktoré smerovalo na výjazd,“ uviedol Laššák. Obyvatelia bytovky rôzne odpadky častokrát nanosili aj na cestu a hasiči ich boli nútení pred výjazdom najprv odpratať.
Ako spomenul riaditeľ, s podobnými ťažkosťami sa stretávali denno-denne a situácia sa nakoniec veľmi vyhrotila. Aktivitu mesta preto prijali s potešením. „Hasičský a záchranný zbor je vďačný mestu za zjednanie nápravy a uvítal iniciatívu poslancov, vďaka ktorým sa v tejto časti mesta konečne zjednala náprava,“ povedal Laššák. Riaditeľ zdôraznil aj zlepšenie hygienických pomerov v okolí. „Pred vysťahovaním týchto neprispôsobivých občanov sme museli naše priestory štyrikrát do roka deratizovať proti potkanom a iným škodcom, nakoľko budovy sú prepojené potrubím, ktorým sa k nám dostávali hlodavce a šváby. Od tej doby však nebola potrebná ani jedna deratizácia. Okrem pokoja to pre nás teda znamená aj ušetrené finančné prostriedky,“ uzavrel Laššák. Zdroj: Echoviny.sk

Komentáre sú uzavreté.