Občianske združenie Horná Rimava združuje mladých dobrovoľníkov v regióne horného toku rieky Rimavy (Tisovec, Klenovec, Hnúšťa a ďalšie obce rimavskej doliny) už od roku 2007. Cieľom združenia je prispieť k rozvoju kultúrneho a prírodného dedičstva a cestovného ruchu v našom regióne, podporovať rozvoj športu a mládeže. Združenie väčšinu aktivít financuje z vlastných financií, ktoré získava z 2% z daní a členských príspevkov. Okrem toho získava granty od BBSK a mesta Hnúšťa na podujatie Nočný beh mesta Hnúšťa (ročne max 2000 eur viazaných na konkrétne podujatie). Napriek absencii príjmov z projektových grantov v rokoch 2007 – 2018 zorganizovali mladí dobrovoľníci desiatky kultúrnych a športových podujatí. Organizáciu 10 rokov viedol Roman Lebeda, v súčasnosti je predsedníčkou Marianna Balašková. Súčasnou najvýznamnejšou akciou združenia je športové podujatie Nočný beh, ku ktorému v roku 2018 pribudla záchrana historického „tureckého“ mosta v Hnúšti.

Kamenný jednoklenbový most sa nachádza medzi Hnúšťou a Klenovcom, v lokalite Maša. Most prekleňuje koryto Rimavy jedným oblúkom valenej klenby.

Legenda hovorí, že ide o most z obdobia tureckého pustošenia zo 16. storočia, neexistujú o tom žiadne záznamy. Napriek tomu, že legenda o tureckých mostoch je pravdepodobne iba legendou, je nespochybniteľné, že ide o najstarší funkčný most, po ktorom sa dá prekročiť Klenovská Rimava a je starý približne 200 – 250 rokov. Keďže ústne podávaná legenda opisuje most ako turecký a i z marketingového hľadiska je tento názov zaujímavejší a ľahko zapamätateľný, pri aktivitách na jeho záchranu sme sa rozhodli zachovať toto ľudové pomenovanie.

 

 

Viac informácií o záchrane mosta nájdete na webe www.tureckymost.sk.