Hnúšta: Vonkajšie fitko sa už stavia!

Obyvatelia Hnúšte si už určite všimli, že v parku začala výstavba. Okrem detských preliezok , ktoré sú už nainštalované, pribudnú aj cvičebné posilňovacie stroje.

V minulosti sa uvažovalo o viacerých alternatívach umiestnenia vonkajšieho verejného fitnescentra, medzi inými napríklad areál kúpaliska alebo priestor pri dopravnom ihrisku. Napokon sa rozhodlo o parku, Záhrade 1. mája, kde momentálne prebiehajú stavebné práce.

fitnesscentrum“Vytvorením Vonkajšieho verejného fitnescentra chceme vytvoriť v meste Hnúšťa priestor pre mladých ľudí, rodičov s deťmi, pre aktívnych obyvateľov mesta ale aj pre seniorov, ktorí chcú byť fit. Chcme byť jedným z mála miest, ktoré poskytujú takúto službu našim obyvateľom. Moderné verejné vonkajšie fitnescentrum so špeciálnymi cvičebnými strojmi bude voľne prístupné, v “Záhrade 1. mája”, kde sa mnohí Hnúšťania chodili prechádzať, tráviť svoj voľný čas, chodili do blízkeho amfiteátra relaxovať a tento otvorený areál je rozdelený na aktívnu a kľudnú zónu, miesto aktívneho odpočinku je prevažne pre obyvateľov mesta, ale aj pre návštevníkov, turistov, ktorí do nášho mesta zavítajú.

Fitko – alebo Športpark vo svojej aktívnej časti – zóne bude obsahovať 10 cvičebných strojov zameraných na posilňovanie rôznych častí tela, zlepšenie ohybnosti kĺbov, rehabilitáciu, koordináciu tela, posilnenie kondície a napríklad tiež na zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. V strede týchto priestorov sú už umiestnené detské preliezky. Cvičebné stroje sú špeciálne, ako vo fitnescentrách, ale jednoduhšie a šetrnejšie, ktoré sa ľahko ovládajú a naviac je u každého uvedený i presný popis, ako sa na ňom má správne cvičiť a na čo je cvičenie na tomto stroji zamerané. Chceme, aby tu ľudia mohli cvičiť samostatne a kedykoľvek budú mať čas a chuť. Pribudnú ešte lavičky a odpadkové koše. Celý priestor bude pod nepretržitým kamerovým dohľadom a už teraz je vybavený fotopascou,” povedala o prejekte pre Echoviny.sk prednostka mestského úradu v Hnúšti Oľga Maciaková.

V tejto fáze projektu je rozpočet stavby projektu 36. tis. EUR vrátane DPH. Samospráva mesta dúfa, že otvorením tohto športového priestoru obyvatelia získajú pocit spolupatričnosti, zodpovednosti, budú si areál chrániť a zveľaďovať. Samospráva urobila počiatočný krok, záleží aj na ľuďoch, ako si ho budú ochraňovať a či ho budú správne využívať.

Projekt bol podporený prostredníctvom PRV ( Programu rozvoja vidieka) a MAS MALOHONT, O. z. a bude financovaný z EPFRV – Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Mesto ho spolufinancuje 5%-tami.

Zdroj: Echoviny.sk

Komentáre sú uzavreté.