Hnúšťa: Otvorili nové turistické infocentrum, spustili služby cyklobusu

Okrem turistických informácií a predaja suvenírov si môžete prenajať bicykel, alebo využiť služby cyklobusu.

Od soboty 18. júna je v Hnúšti v prevádzke Turistické informačné centrum. Iniciátorom myšlienky je viceprimátor Roman Lebeda. „Je to začiatok našej spoločnej iniciatívy na rozvoj cestovného ruchu,“ povedal na otvorení Lebeda. Infocentrum je určené rovnako pre domácich obyvateľov, ako aj návštevníkov. „Očakávame, že práve naši občania z Hnúšte a okolia budú našimi prvými zákazníkmi – veríme, že si prídu pre svojich známych kúpiť nejaký suvenír, vybrať si brožúrku o turistických možnostiach, alebo požičať bicykel na cyklovýlet,“ dodal Lebeda.

tic_lebeda

Turistické infocentrum bude v gescii MsKS

Infocentrum sa nachádza vo vestibule kultúrneho domu, ktorý z tohto dôvodu prešiel rekonštrukciou. „Za pomoci aktivačných pracovníkov sme vestibul vymaľovali a okrem infostánku pribudli aj informačné panely, informačná obrazovka, bezplatné WiFi a nová šatňa pre návštevníkov kultúrnych podujatí. Ešte plánujeme rekonštrukciu vstupných dverí do kinosály a ďalšie drobné úpravy,“ povedala pre Echoviny.sk riaditeľka MsKS Diana Vojenčiaková. Infostánok je oblepený tapetou z historických fotografií, ktoré získali pri súťaži o najkrajšiu historickú fotografiu.

Služby, ktoré poskytuje infocentrum budú v gescii Mestského kultúrneho strediska. „Myslím si, že kultúra a cestovný ruch sú blízke oblasti a sme radi, že môžeme naše zameranie rozšíriť. Návštevníkom mesta popri turistických atrakciách budeme ponúkať aj naše kultúrne podujatia,“ dodala Vojenčiaková.

02

Priestor pre suveníry, domácich umelcov a produkty z regiónu

13528848_1269919479692870_6124462888919302176_nInfocentrum je pripravené poskytnúť návštevníkom množstvo informačných brožúrok o možnostiach turistiky v Hnúšti, Malohonte a Muránskej planine. Návštevníci si môžu zakúpiť suveníry s motívmi mesta, Slovenska, okolitých atrakcií, ale aj mapy, turistických sprievodcov a knihy o regióne a Slovensku.

„Priestor sme poskytli aj domácim umelcom, spisovateľom, rezbárom a výrobcom produktov. Vďaka spolupráci s MAS Malohont sme sortiment doplnili aj o výrobky označené značkou regionálny produkt Gemer – Malohont. Ponuku suvenírov budeme rozširovať a meniť podľa dopytu návštevníkov,“ informoval viceprimátor mesta.

Požičovňa bicyklov pre deti i dospelých

Zaujímavosťou infocentra je požičovňa bicyklov pre dospelých, aj deti všetkých vekových kategórií. „S nápadom takto v letnej sezóne využívať bicykle z dopravného ihriska prišiel náčelník Mestskej polície Milan Migaľa. Okrem bicyklov zabezpečil aj prilby, reflexné prvky a zámky,“ povedal Lebeda s tým, že ľudí chcú dostať k cykloturistike aj prostredníctvom organizovania výletov cyklobusom. Prvý takýto výlet si odskúšalo prvých 9 cyklistov už 18. júna. Cyklobus by mal premávať každú druhú sobotu. Viac informácií o termínoch jázd a poplatkoch sa budú návštevníci môcť dozvedieť v TIC, alebo na facebook.com/tichnusta.

04

08

Prvý krok k rozvoju cestovného ruchu v meste

„Otvorením Turistického informačného centra projekt nekončí, práve naopak, iba štartuje. Našou ambíciou je okrem poskytovania informácií začať vytvárať aj vlastné produkty cestovného ruchu, náučné chodníky, cyklotrasy a ešte viac spropagovať zaujímavé miesta v Hnúšti a jej okolí,“ uzavrel Lebeda. ktorý počas otvorenia poďakoval za pomoc viacerým ľuďom, ktorí sa do projektu zapojili. Okrem primátora mesta a riaditeľky MsKS poďakoval Tomášovi Vargovi z firmy Decorat z Rimavskej Soboty, ktorá vytvorenie infocentra realizovala podľa návrhu Ing. Barbory Henčovej. Poďakoval aj poslancom Mestského zastupiteľstva, prednostke MsÚ Oľge Maciakovej, členom podnikateľskej komisie a pracovnej skupiny pre rozvoj turizmu, Miroslave Vargovej z MAS Malohont i zamestnancom MsKS a všetkým, ktorí sa tento projekt podporujú. Vďaka firme PMX net môžu návštevníci v priestoroch infocentra využívať bezplatné WiFi pripojenie a vďaka Jánovi Ulickému z firmy Fantastic realizujú služby cyklobusu.

Turistické infocentrum v Hnúšti je otvorené každý deň, okrem nedele a pondelka. Bicykle návštevníkom požičajú aj v tieto dni, treba sa však dohodnúť telefonicky. Priestor na získanie skúseností dostanú v infocentre študenti v rámci absolventskej praxe.

Myšlienku turistického infocentra od začiatku podporuje aj primátor mesta Michal Bagačka. „Myslím si, že po týchto službách je dopyt dnes už aj v Hnúšti a verím, že návštevníci mesta i naši občania túto službu ocenia,“ povedal primátor, ktorý slávnostne prestrihol pásku pri otvorení a odštartoval historicky prvý cyklobus.

Komentáre sú uzavreté.